Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen linnustonsuojelua edistävien hankkeiden tuki

Rahoitusta voidaan myöntää linnustonsuojelua KSLY:n toimialueella edistävien hankkeiden toteutusvaiheen kuluihin. Rahoitusta voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen suojelutoimikunnan puheenjohtajalle Kristiina Nyholmille (kristiina.s.m.nyholm”ö”jyu.fi) tai yhdistyksen puheenjohtajalle Marjo Pihlajalle (marjo.pihalaja”ö”fcg.fi).

Hankkeet voivat olla esimerkiksi linnustolle tärkeiden elinympäristöjen kunnostusta tai jonkin tietyn lajin tai lajiryhmän suojelua edistäviä projekteja. Rahoitusta myönnetään hakemuksen perusteella kohtuulliseksi katsottu määrä ja rahoituspäätöksen tekee yhdistyksen hallitus suojelutoimikunnan esityksen perusteella.

Myönnettävä tuki on kertaluontoinen ja kohdistuu ensisijaisesti muusta kuin työstä aiheutuviin kuluihin. Tuki edellyttää myös lyhyttä vapaamuotoista raporttia hankkeen päätyttyä sen valmistumisesta ja kulujen toteutumisesta (hankitut materiaalit, polttoainekustannukset, yms.). Hanketukien jakamista jatketaan toistaiseksi yhdistyksen käytössä olevan varallisuuden mukaan. Yhdistys julkistaa tuettavat hankkeet ja niiden saavutukset käytössä olevien tiedotuskanaviensa kautta.

Hakuohjeet:

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

1.Hakijan tiedot
2.Muut mahdolliset osapuolet ja osallistujat
3.Perustelut hankkeen toteutukselle
4.Millä perusteilla hanke tarvitsee tukea (odotettavissa olevat kulut)
5.Toteutusaikataulu
6.Yhdistykseltä toivottavan avustuksen määrä
7.Halutessaan hakija voi liittää hakemukseen myös erillisen hankesuunnitelman

Esimerkkihakemus, hankesuunnitelma ja raportti:

Hakemus: Raisa Rastas hakee 500 € avustusta suorastaan pesimäpaikan kunnostusprojektiin Korpirastaan suolla. Projektissa on tarkoitus kunnostaa ojitettu korpialue ja avustus on tarkoitus käyttää talkooväen matkakuluihin, talkooruokiin ja ojien tukkimiseksi tarvittavaan puutavaraan ja moottorisahan ketjuun sekä muihin mahdollisesti tarvittaviin työkaluihin. Projekti toteutetaan kesällä 2013 viikonlopputalkoilla, joihin osallistuu hakijan lisäksi paikallisen kameraseuran jäseniä.

Erillistä hankesuunnitelmaa ei tarvita, koska tässä esimerkkitapauksessa kaikki olennainen on itse hakemuksessa.

Raportti: Suorastaan pesimäpaikka ennallistettiin viikonlopputalkoilla 21.-22.7.2013. Talkoissa oli mukana 5 henkeä. (toimintaa voi kuvata myös vapaa muotoisesti laveammin ja kuvat ennen ja jälkeen värittävät mukavasti toimintakertomusta). Toteutuneet kulut olivat 480 €, josta 100 € meni polttoainekuluihin, 250 € ruokiin ja työkaluihin ja niiden huoltoon 130 €.

Esimerkki: Hakemus kottaraisprojektista.