Tällä sivulla listataan yhdistyksen laatimia lausuntoja, muistutuksia, valituksia ja mielipiteitä maankäyttöön ja suojeluun liittyen.

2016

Keski-Suomen Liitolle ehdotus linnuston monimuotoisuudelle tärkeiden alueiden huomioinnista maakuntakaavan tarkistuksessa

Muistutus Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta Luhangassa

Valitus Laukaan kunnan viranhaltijapäätöksestä koskien Peurungassa järjestettävää ratamoottorivenekilpailua

Muistutus Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaan Saarijärvellä

2015

Muistutus ympäristönsuojelulain 118§:n mukaiseen ilmoitukseen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Lausunto Keiteleen itäpuolen rantayleiskaavan ehdotukseen Viitasaarella

Lausunto Sikamäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta Viitasaarella

2014

KSLY:n mielipide Valtatien 4 parantamishankkeen Vehniä-Äänekoski ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

KSLY:n lausunto Keiteleen itäpuolen rantaosayleiskaavan luonnokseen

KSLY:n valitus Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä numero 13/0371/1 (annettu 13.12.2013) koskien Saarijärven Paajalansuon turvetuotannon ympäristölupaa