Rahoitushakemus KSLY:n hallitukselle linnunpönttöjen ja pönttökameroiden hankkimiseksi Koteja kottaraisille -hankkeeseen

Kottaraisen määrä on vähentynyt karjatilojen vähentymisen myötä, koska laitumet ovat kottaraisille tärkeitä ravinnonsaannin kannalta. Kottaraisilla on myös pönttöpula, koska kottaraisten vähennyttyä monikaan ei ole enää tullut tehneeksi pihapiiriinsä kottaraispönttöjä.

Koteja kottaraisille -hankkeen tarkoituksena on selvittää, saadaanko pöntötyksen avulla kottaraiset palaamaan takaisin karjatilojen iloksi. Tavoitteena on myös lisätä viljelijöiden lintutietämystä ja innostaa viljelijöitä seuraamaan lähiluontoa uusin silmin.

Hanketilojen avulla on tarkoitus tuoda -julkisuutta- koko Suomessa kottaraisten pönttöpulalle ja sille, miten tärkeä merkitys laiduntavilla karjoilla on kottaraisten menestymiselle. Samalla tehdään työtä myös muiden viljelysmaiden siipiveikkojen eteen.

Mukaan on tarkoitus saada 15 – 20 tilaa lähinnä Kangasniemen, Joutsan ja Toivakan alueelta sekä muutama myös Rantasalmen seudulta.

Mukaan hankkeeseen otetaan tiloja, jotka ovat kiinnostuneet kottaraisista ja jotka ovat myös halukkaita avustamaan pönttöjen kiinnityksessä ja huollossa sekä poikasten ja emojen rengastuksessa.

Kottaraisprojektissa mukana olevien pönttöjen seurantaa ja niissä pesivien lintujen rengastusta jatketaan vähintään viiden vuoden ajan. Pesinnän seuranta- ja rengastustuloksista laaditaan vuosittain yhteenveto. Näiden perusteella arvioidaan pöntötyksen merkitystä kottaraisten esiintymiselle ja pesinnän onnistumiselle.

Kottaraisprojektin tapahtumista kerrotaan yhteistyötahojen nettisivuilla ja kirjoittamalla lehtijuttuja sekä osallistumalla tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Pönttökameran tapahtumista on tarkoitus pitää kottaraisblogia.

Hankkeessa mukana oleville ei makseta rahallista korvausta heidän hankkeen eteen tekemästään työstä. Hankekustannukset koostuvat yksinomaan tarvikkeista.

Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan kottaraispönttöjä 150 kpl. Lisäksi muutamaan pönttöön on tarkoitus asentaa pönttökamera.

Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että pöntöt soveltuvat hyvin rengastukseen ja pönttökameran käyttöön. On myös tärkeää, että pöntöt ovat hyvän näköisiä, koska ne sijoitetaan maalaistalojen pihapiirin läheisyyteen ja perinnebiotooppeihin.

Olen saanut tarjouksen kottaraispöntöistä hintaan 11,90 euroa/kpl (sis. alv 23 %). Suuntaa-antava hinta rahdille kiitolinjalla välillä Turku-Kangasniemi on 3-4,5 euroa/pönttö. Linnunpönttö.comista tilattuna kottaraispöntöt maksaisivat siis noin 16 euroa/kpl eli 2 400 euroa.

Olen hakenut rahoitusta kottaraispönttöihin mm. Valiolta ja MTK:ta, yhteensä 2 000 euroa. Valio on jo ilmoittanut rahoittavansa hanketta 1 500 eurolla ja olevansa mukana hankkeessa.

Toivon saavani Valion ja MTK:n mukaan hankkeeseen, koska heidän kauttaan kottaraisten asia menisi tehokkaasti eteenpäin maanviljelijöiden keskuudessa.

Jos rahoitus järjestyy, otan pöntöt mieluiten viralliselta firmalta, joka tekee pönttöjä työkseen. Voimme sitten tehdä talkootyönä jotain muuta.

Pönttökameroita olen suunnitellut hankkivan noin kaksi kappaletta.

Hanketta suunnitellessani olen ollut yhteydessä mm. BirdLife Suomi suojelupäällikköön ja Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimistoon ja he ovat kannattaneet hankeideaa.

Oriolukselta olen hakenut 800 euron avustusta tarvikkeisiin, mutta asia ei ole ollut vielä hallituksen käsittelyssä.

Toivon, että KSLY voisi olla mukana hankkeen toteutuksessa ja avustaa kottaraispönttöjen ja pönttökameroiden hankintakustannuksissa 200 eurolla. Kustannukset jakautuisivat suurimmaksi osaksi vuodelle 2013 ja laskuttaisin ne toteutuneiden tarvikekustannusten mukaisesti.