ARK:n kokoustiedote 20.1.2018

KSLY:n aluerariteettikomitea kokoontui 20.1.2018 käsittelemään vuoden 2017 harvinaisuushavainnot ja muutaman havainnon aiemmilta vuosilta. Käsitellyistä 66 havainnosta hyväksyttiin 54, hylättiin 11 ja yhdestä pyydettiin vielä hieman lisätietoja. Hyväksytyt havainnot löytyvät nyt Tiirasta H-merkinnällä varustettuna.

ARK- ja RK-havainnot 2017 (havaintosivu aukeaa, kun olet kirjautunut Tiiraan ennen linkin avaamista)

Havaintojen hylkäämisen syynä oli yleensä puutteellinen kuvaus tai nopea havaintotilanne. Aivan liian usein lomakkeella ei kuvattu lainkaan lajin määrittämisen kannalta olennaisia tuntomerkkejä. Hyväksyttävään havaintoon ei tarvitse olla määritysasiantuntija eikä kuvata yksityiskohtaisesti kaikkea linnusta nähtyä, mutta lähilajeista erottavat tuntomerkit täytyy osata panna merkille.

ARK toivoo, että kuvaukset harvinaisuushavainnoista saataisiin mahdollisimman pian havainnon jälkeen. Muistikuvat linnusta ehtivät suuresti haalistua tai muuttua, jos lomake täytetään vasta kun havainnosta on kulunut kuukausia. Alueellisista suurharvinaisuuksista lomakkeen tulisi aina perustua havaintotilanteessa tehtyihin muistiinpanoihin (mikäli linnusta ei ole kuvaa/äänitettä), ja muistiinpanot on suositeltavaa myös lähettää lomakkeen liitteeksi.

Koska lomakkeen täytössä on oma vaivansa ja siihen ei ymmärrettävästi ole aina aikaa, suositeltava tapa nopeaan ilmoittamiseen on kirjata Tiiraan lisätiedoksi linnusta havaitut tuntomerkit. Näin toivotaan tehtävän jatkossa!

Päivitetyt harvinaisuushavaintojen ilmoittamisohjeet laitetaan KSLY:n nettisivuille lähiaikoina.

ARK ei tarkista havaintoja lyhytnokkahanhesta ja mustaleppälinnusta 1.1.2018 alkaen. Molemmat lajit ovat suuresti runsastuneet viime vuosina, eikä niiden määrittäminen ei ole erityisen vaikeaa. ARK on joutunut hylkäämään lajeista tehtyjä havaintoja vain harvoin.

ARK:n jäsenet vuonna 2018 ovat Matti Häkkilä, Janne Kilpimaa, Pekka Kyllönen, Tuomas Syrjä ja Tero Toivanen.