Kesäisen laakson hämyisä tunnelma on elämys. ©Tuomo Pihlaja

Tourujoen laakso on Keski-Suomen merkittävin talvilintujen kerääntymisalue. Alueen läpi kulkee luontopolku. Tourujoki on kovertanut aikojen saatossa itselleen syvän laakson. Laakson lämpötilan tasaisuus ja kosteus sekä M-Realin tehtaan laskema lauhdevesi vaikuttavat alueen pienilmastoon, joten siellä viihtyvät monet Keski-Suomessa harvalukuiset eliölajit.

Tourujoenlaakson reunoja kiertävä Jyväskylän vanha hautausmaa on erinomainen lintupaikka syksyisin. Jos tourujoen luontopolkua kulkee toiseen suuntaan, kannattaa paluumatka tehdä hautausmaan laakson puoleisia reunoja seuraten.

Syksyn värejä Jyväskylän vanhalla hautausmaalla. ©Tero Linjama

Lajisto: Talvehtivat lajit. Lehtojen ja puistojen lajit. Alueella pesiviä lajeja ovat mm. pikkutikka ja mustapääkerttu. Myös yölaulajat viihtyvät jokivarressa. Syksyisin Tourujoen ja vanhan hautausmaan aluella viivyttelee hyönteissyöjiä, siellä on havaittu mm. taigauunilintu. Muita alueella tavattuja harvinaisuuksia ovat mandariinisorsa, liejukana, kuningaskalastaja ja idänuunilintu. Tourujoella talvehtii satoja sinisorsia, tiklejä ja tavallisempia talvisia pikkulintuja.

Ajo-ohje: Puistokadulta vanhan hautausmaan parkkipaikalta pääsee kävellen Kankaankatua luontopolun pohjoispäähän.