Jyväskylän, maakunnan pääkaupungin pinta-ala on 1467 km2, josta vesialueita on 295 km2. Asukkaita Jyväskylässä on 136 000. Kaupungin alueeseen kuuluvat myös entiset Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden ja Säynätsalon kunnat. Jyväsjärvi on sisämaan parhaita kevätmuuton aikaisia lokkien kerääntymispaikkoja. Kaupunkialueen parhaat lintulahdet sijaitsevat lintutornien juurella. Kuukasojanaukea on laaja peltoaukea Tikka-Mannilassa, joka viereisen tulvajärven Tervajärven kanssa muodostaa yhden tärkeimmistä muuttolintujen levähdysalueista Keski-Suomessa. Kohteella on merkitystä myös peltolintujen pesimäalueena. Eteläistä Jyväskylää hallitsee kunnan halkaiseva Päijänne, jota tuhannet muuttavat linnut seuraavat keväin syksyin. Putkilahden rannat ja pellot ovat yölaulajamaastojen aatelia. Luontopolkujen ja lintutornien esittely Jyväskylän kaupungin www-sivuilla.
Jyväskylä

Jyväskylä

Kunnan lintupaikat

Alvajärven pohjoispää 
Lintulahti.

Eerolanlahti 
Lintulahti, lintutorni.

Hyrkkölän Juurikkajärvi 
Peltojen ympäröimä rehevä lampi, lintutorni.

Hämeenlahti 
Laaja ruoikko- ja pensaikkoalue, kahlaajaliete, rantametsä, lintutorni.

Kuukasojanaukea ja Tervajärvi 
Peltoaukea ja tulvajärvi.

Kärkistensalmi 
Keväinen ja syksyinen sulapaikka, muutonseurantapaikka.

Laajavuori 
Muutonseurantapaikka.

Mustankorkean jäteasema 
Kaatopaikka, ruderaattialue.

Oravivuori 
Näkötorni, muutonseurantapaikka.

Paljaspää 
Muutonseurantaan sopiva näköalapaikka.

Pitkäruoho 
Ruoikkoinen järvenlahti, pensaikkoalue, kahlaajaliete, lintutorni.

Putkilahti 
Laaja peltojen ja ruoikkoisten vesialueiden muodostama kokonaisuus.

Raudanlahti 
Päijänteen lahti, lintutorni.

Rauhalahti ja Rauhaniemi 
Kevään ensimmäinen sulapaikka ja laaja ruderaatti.

Rautpohja 
Lintulahti, lintutorni.

Sallaajärvi 
Aarnialue, luontopolku.

Sallistensuo 
Lähes kokonaan umpeenkasvanut suolampi, lintutorni.

Saukkolan Killiäislahti 
Rehevä järvenlahti.

Säynätsalon satama 
Muutonseurantapaikka.

Tikkakosken altaat 
Kaksi entistä jätevesien selkeytysallasta.

Tourujoen laakso 
Rehevä jokilaakso, sorsien talvehtimispaikka, luontopolku.

Tourujoen suu 
Kevään ensimmäisiä sulapaikkoja, ruderaattia.

Vaarunvuoret 
Päijänteen rantavuori, vanhaa metsää.