Liikalanlampea vaivaa avoveden puute Tuomo Pihlaja

Liikalanlampi on rehevä umpeenkasvanut järvi.

Lajisto: Vesilintuja. Harvalukuisista lajeista mainittakoon uuttukyyhky.

Ajo-ohje:

Toivakan keskustasta (tietä 618) 3 km Lievestuoreelle päin on liittymä vasemmalle, viittana Tahvontie. 200 m:n päässä vasemmalla on kyltti luontopolulle, jota kulkemalla pääsee lammen toisella puolella olevaan lintutorniin.

Karttalinkki Liikalanlampi lintutorni