Toivakan pinta-ala on 414 km2, josta vettä on 50 km2. Asukkaita kunnassa on 2500. Linnustollisesti etusijalla ovat yön ääntelijät, joita toivakkalainen rauhallinen peltojen ja metsien mosaiikki houkuttaa: keväällä pöllöjä, kesällä yölaulajia. Huippukohteita ovat Humalalahti ja etenkin syyskesällä Kankaisten peltoaukeat.
Toivakka

Toivakka

Kunnan lintupaikat

Liikalanlampi 
Rehevä järvenlahti, lintutorni.