Näkymä tornista. ©Pia Högmander

Särkilammen torni on tukeva ja tyylikäs. ©Pia Högmander

Särkilampi on lähes umpeenkasvanut suorantainen lampi, jota ollaan kunnostamassa lintuvedeksi lisäämällä avovesialueita ja nostamalla vedenpintaa. Särkilammelle on perustettu luonnonsuojelualue vuonna 2006. Torni on rakennettu kesällä 2005 ympäristökeskuksen YTY-projektin toimesta.

Lajisto: Kevätmuuton aikaan tulvivalla lammella viivähtää vesilintuja ja kahlaajia. Laulujoutsen pesii. Huippuhavaintona on kuultu jänkäkurpan soidinta.

Ajo-ohje: Uuraisten keskustan eteläpuolelta käännytään tielle 6250 Petäjäveden ja Kintauden suuntaan. 1,9 km:n jälkeen tien vasemmalla puolella on pieni levike ja opasteet lintutornille. Autot voi jättää tien toisella puolella olevalle suuremmalle levikkeelle. Tornille on matkaa tieltä n. 100 metriä.

Karttalinkki Särkilammen lintutorni ja parkkipaikka.

Opasteet tornille ovat selkeät. ©Pia Högmander