KSLY:lle odotettu "nojatuolipinna"

Vuosia odotettu mustapäätaskun jako useaksi lajiksi on viimein virallinen. Euroopan rariteettikomiteoiden yhteyselimen AERC:n taksonominen komitea TAC päätti (mm.) erottaa mustapäätaskun läntiset ja itäiset alalajiryhmät omiksi lajeikseen (ks. tarkemmin englanniksi jasuomeksi). Kumpikin uusi laji, läntinen Saxicola rubicola ja itäinen Saxicola maurus, on tavattu Keski-Suomessa: maurus vuonna 1981 Korpilahdella ja 2001 Jämsänkoskella sekä rubicola 2006 Jämsässä. Muista kolmesta mustapäätaskuhavainnosta ei (ala)lajia ole määritetty.