Tulkku WhatsApp

Haluatko liittyä KSLY:n harvinaisuushavaintoja välittävään Tulkku Whatsapp-ryhmään?

Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys tarjoaa jäsenilleen Tulkku-lintuviestipalvelua. Tulkku-palvelu jakautuu kolmeen osaan: Tulkku, Tulkunjatke ja Tulkkuhöpinä. Tulkkun ilmoitetaan ainoastaan harvinaisuushavaintoja koskevat ensihavainnot (siis hälyt, ei mitään muuta). Tulkunjatkeeseen ilmoitetaan päivityshavainnot harvinaisuuksista, pikkuharvinaisuuksista sekä harkinnan mukaan muut mielenkiintoiset lintutilanteet, esimerkiksi lupaavan muuton alku. Kaikki muu vapaamuotoinen keskustelu on syytä käydä Tulkkuhöpinässä. Tähän foorumiin saa vapaasti viestiä fiilistelyitä lehtopöllön alkaneesta huhuilukaudesta, hullun metson vierailusta paikallisen koulun pihalla tai mustan korpin tertiaalien sävyistä Laukaan Tarvaalan saluunassa. Pyhittäkäämme kuitenkin kaksi ensimmäistä viestintäkanavaan tarkkaan, ajantasaiseen lintutietoon alueeltamme. Päästäksesi ryhmään, ota yhteyttä ryhmän ylläpitäjä Teemu Forsiin teemu.fors[@]gmail.com 040 507 5078 (mieluiten WhatsAppilla). Huomatkaa, että Tulkku-ryhmän jäsenyyden edellytyksenä on KSLY:n jäsenyys.

Haluatko ilmoittaa harvinaisesta linnusta? Ota yhteyttä KSLY:n harvinaisuushavaintojen ohjausryhmään:
Teemu Fors 040 507 5078
Pekka Kyllönen 0400 544 616
Tuomas Syrjä 040 776 6794
Hannu Tammelin 0400 518 222
Tero Toivanen 040 702 8633
Keijo Vesanen 040 538 4969

Pikaohje havaintojen ilmoittamisesta (Tulkku ja Tulkunjatke):

LAJI + KUNTA + TARKENNE.

Sisällytä viestiin ainakin: Laji = lintulajin nimi, Kunta = havaintokunta, Tarkenne = tarkempi paikka, lisätietoa linnusta (havainnon status, muuttosuunta tms.). Lajin sisällytys viestiin pitäisi olla itsestään selvää, mutta joskus tämäkin puuttuu. Kunta on syytä myös laittaa, koska kaikki ryhmäläiset eivät ole samasta kunnasta ja paikannimet eivät ole itsestään selviä. Tarkenteen antamisessa mieti, miten se auttaa tiedon kulkua ja muita havaitsemaan lajin. Tulkkuohjeita on syytä lukea ja noudattaa.

Tulkku ja Tulkunjatke Whatsapp-ryhmän tarkemmat ohjeet (Lajilista ja pikaohje pdf-muodossa tästä)

1) Jos löydät (tai kuulet ryhmään kuulumattoman löytäneen) Tulkun tai Tulkunjatkeen lajilistalla mainitun lajin tai mahdollisen harvinaisuuden, ilmoita ensihavainto HETI listan mukaiseen WhatsApp –ryhmään ennen omien bongausjärjestelyiden tekemistä tai huolehdi, että joku toinen ilmoittaa havainnon välittömästi. Jos laji on Bongariliiton Lintutiedotuksessa ilmoitusvelvollinen, Lintutiedotukseen kuuluvat ilmoittavat tai välittävät havainnon myös sinne. Vastaavasti Lintutiedotuksen kautta tietoon tulevat havainnot tulee välittää Tulkkuryhmiin.

2) Edellä mainitut harvinaisuushavaintojen päivitykset, kuten ”edelleen paikalla” ja muut linnun havaitsemiseen olennaisesti liittyvät tiedot, sekä mahdolliset rajoitukset havainnoinnin suhteen ilmoitetaan Tulkunjatkeeseen seuraavan kahden vuorokauden ajan. Ohjausryhmän ohjeella ilmoitusvelvollisuutta voidaan myös jatkaa tai lyhentää. Ilmoita myös, mikäli kohdelintua ei etsinnöistä huolimatta enää löydy. Epäolennaiset tiedot (esim. kyytikyselyt) ilmoitetaan Tulkkuhöpinään.

3) Kovista muutoista (esim. hanhet, vesilinnut, kurki, kahlaajat) voi tiedottaa Tulkunjatkeeseen. Listojen ulkopuoliset pikkuharvinaisuudet ja muut kiinnostavat havainnot ilmoitetaan Tulkkuhöpinään. Kaikki keskustelu linnuista tai mielenkiintoisista lintumaailman ilmiöistä käydään Tulkkuhöpinässä.

4) Mikäli paikka ei ole yleisesti tunnettu, tarvitaan ajo-ohjeet, jotka tulee miettiä selkeään ja lyhyeen muotoon. Todella harvinaisen lajin ollessa kyseessä kannattaa ilmoittaa karkeatkin nuotit ensin ja tarkentaa myöhemmin. Ilmoita mieluiten osoite, jonka navigaattoriin tai karttahakuun syöttämällä löytää auttavasti paikalle, mutta vähintään tien nimi. WhatsAppin kautta myös karttalinkin lähettäminen on mahdollista (kannattaa harjoitella ennen tositilannetta).

5) Kiinnitä huomiota viestin selkeään rakenteeseen ja ilmoita havainto tässä muodossa ja järjestyksessä:

LAJI

  • (suomeksi),

KUNTA

  • (totutuin lyhentein – siis JÄM, LUH jne),

TARKEMPI PAIKKA

  • (tarkempi paikka, osoite, ajo-ohje, tai sitten tarkka paikka tunnetulta paikalta – ei riitä esimerkiksi Pensasvarpunen JÄM Lokis nyt p, jos ei laita hetimmiten perään tarkkaa paikkaa)

LINNUN TARKENNE: MÄÄRÄ, IKÄ JA PUKU (jos määritettävissä)

  • (1, k, n, subad tms.)

LINNUN TEKEMINEN

  • (p vai m vai mitä muuta, muuttavalta suunta, ohituspuoli ja kellonaika)

HAVAINNOIJAN NIMI/HAVAINNOIJALYHENNE

Esimerkki viestistä:
”Isokihu JKL Säynätsalon satama 1 m NE läheltä itäpuolelta pinnassa, ohitus 8.20 Vaajakosken suuntaan, kuvattu. Stefan Staijari”

Tiedottaminen ei saa kuitenkaan viivästyä jonkun yksityiskohdan selvittämiseen!

6) Mikäli on odotettavissa, että harvinaisuuden bongaaminen voi haitata joko lintua, ympäristöä tai paikallisia asukkaita, ota yhteyttä Tulkun ohjausryhmään ennen havainnon ilmoittamista. OR-merkillä ohjeeseen merkityistä lajeista tulee ottaa yhteys ohjausryhmään aina ennen linnusta tiedottamista.

HUOM! Tekstiviesti tai viestin jättäminen vastaajaan ei riitä, soittamista on jatkettava, kunnes jonkun ohjausryhmäläisen saa henkilökohtaisesti kiinni!

Teemu Fors 040 507 5078
Pekka Kyllönen 0400 544 616
Tuomas Syrjä 040 776 6794
Hannu Tammelin 0400 518 222
Tero Toivanen 040 702 8633
Keijo Vesanen 040 538 4969

Ohjausryhmä tekee päätöksen siitä, ilmoitetaanko havainto Tulkkuun vai ei. Ohjausryhmä voi myös salata havainnon Tiirassa harkintansa mukaan ja antaa tarkempia ohjeita tai rajoituksia havainnoinnin suhteen.

7) Tulkun ja/tai Tulkunjatkeen jäsen on havaintoa Tiiraan tai Bongariliiton Lintutiedotukseen välittäessään velvollinen ilmoittamaan myös havaintoon liittyvät havainnointiohjeet ja rajoitukset.

8) Tulkun ja/tai Tulkunjatkeen jäsenet noudattavat aina ja kaikissa olosuhteissa BirdLifen ohjeita huomaavaisesta havainnoinnista (http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi_huomaavaisesti.shtml).

9) Ääniatrapin käyttö Tulkun/Tulkunjatkeen kautta ilmoitetun lintuyksilön bongauksessa on kielletty ilman ohjausryhmän lupaa. Lupa ääniatrapin käyttöön voidaan myöntää, mikäli se on välttämätöntä lajinmäärityksen tai dokumentoinnin vuoksi.

10) Tulkun/Tulkunjatkeen kautta ilmoitetun lintuyksilön kaikenlainen lintua häiritsevä lähestyminen esimerkiksi kuvaamistarkoituksessa on kielletty ilman ohjausryhmän lupaa. Lupa linnun lähestymiseen voidaan myöntää, mikäli se on välttämätöntä lajinmäärityksen tai dokumentoinnin vuoksi.

11) Tulkun kautta ilmoitetun lintuyksilön rengastamisesta tulee sopia ohjausryhmän kanssa. Rengastuksesta tulee tiedottaa etukäteen Tulkussa. Rengastuksen yhteydessä pyritään järjestämään halukkaille mahdollisuus linnun näkemiseen. Rengastuksen aikana havainnointiohjeet määrää rengastaja paikan päällä. Rengastaja noudattaa rengastuksen yhteydessä Rengastustoimiston ohjeita linnun asianmukaisesta pyydystämisestä, käsittelystä ja vangitsemisajan kestosta.

12) Tulkun ja/tai Tulkunjatkeen kautta saadun lintutiedon välittäminen ryhmän ulkopuolisille on pääsääntöisesti kielletty, kunnes havainto on tallennettu Tiiraan havainnointiohjeineen. Mikäli tietoa kuitenkin välitetään ryhmän ulkopuoliselle, on varmistettava, että myös havainnointiohjeet ja -rajoitukset välittyvät. Mikäli välitetyn tiedon saaja (= Tulkun ulkopuolinen taho) rikkoo havainnointiohjeita, -rajoituksia tai muita Tulkun sääntöjä, mahdollisten rangaistusten kohteeksi joutuu tiedon välittäjä (= tietoa välittänyt Tulkun jäsen).

13) Tulkun ja/tai Tulkunjatkeen jäsenyyden edellytyksenä on KSLY:n jäsenyys.

14) Tulkun ja/tai Tulkunjatkeen jäsen on velvollinen noudattamaan edellä mainittuja ryhmän sääntöjä. Ohjausryhmä voi antaa varoituksen sääntöjen rikkomisesta. Piittaamattomasta toiminnasta seuraa erottaminen Tulkkuryhmistä määräaikaisesti tai pysyvästi.

15) Lopuksi, kunnioita kanssaharrastajiasi ja ota tämä huomioon Tulkkuryhmissä viestiessäsi.

Tulkku-ryhmissä ilmoitettavat lajit valtakunnallisten RK-lajien ja KSLY:lle uusien lajien lisäksi

 

X Ilmoitettava Tulkkuun (päivitykset -jatkeeseen)
XT Ilmoitettava Tulkkuun talvella (päivitykset -jatkeeseen)
S Suositeltava ilmoitus Tulkunjatkeeseen
ST Suositeltava ilmoitus Tulkunjatkeeseen talvella
* -merkityt ilmoitetaan vain paikallisista linnuista (muuttavat X* -lajit voi ilmoittaa jatkeeseen)
OR Aina yhteys ohjausryhmään ennen havainnon ilmoittamista (talvi)
  Lupaava / hyvä muuton alku ilmoitetaan Tulkunjatkeeseen
   
RK-lajit,  KSLY:lle uudet lajit ja uudet talvilajit on myös ilmoitettava Tulkkuun. (Havikset Tulkkuun tai Tulkunjatkeeseen, kaikki muu Tulkkuhöpinään!)

 

 kyhmyjoutsenS*XT
 pikkujoutsenS*XT
 metsähanhiST 
 lyhytnokkahanhiS* 
ARKkiljuhanhiX 
 merihanhiXT 
 kanadanhanhiXT 
 valkoposkihanhiXT 
ARKpunakaulahanhiX 
 tiibetinhanhiX 
ARKruostesorsaX 
ARKristisorsaX 
ARKmandariinisorsaX 
 [morsiosorsa]X 
 harmaasorsaXT 
ARKamerikantaviX 
 jouhisorsaXT 
ARKpunapäänarskuX 
 punasotkaXT 
 lapasotkaST 
ARKhaahkaX* 
ARKkyhmyhaahkaX 
 allihaahkaX 
 viiriäinenSXT
 peltopyyX 
ARKamerikanjääkuikkaX 
ARKjääkuikkaX 
ARK”jääkuikkalaji”X 
 pikku-uikkuS 
 härkälintuST 
 mustakurkku-uikkuXT 
 kaulushaikaraXTOR
 jalohaikaraSXT
ARKmustahaikaraX 
 kattohaikaraSXT
 haarahaukka (Joutsasta vain XT)SXT
ARKisohaarahaukkaX 
 sinisuohaukkaXT 
 arosuohaukkaS 
ARKniittysuohaukkaX 
 hiirihaukkaST* 
 piekanaXT* 
ARKkiljukotkaX 
ARKpikkukiljukotkaX 
ARK”rarikotkalaji” (= ei maa/meri)X 
 tuulihaukkaXT 
ARKpunajalkahaukkaX 
ARKtunturihaukkaX 
 muuttohaukkaS*XT
 luhtakanaXTOR
 liejukanaSOR
 nokikanaST 
 kurkiXT 
ARKavosettiX 
 töyhtöhyyppäXT 
ARK syksykeräkurmitsaX 
 mustapyrstökuiriS 
 karikukkoX* 
 pulmussirriX* 
 pikkusirriS* 
ARKmerisirriX 
ARKpalsasirriX 
ARKisovesipääskyX 
ARKrantakurviX 
 rantasipiXT 
ARKlampivikloX 
 jänkäkurppaSTOR
 taivaanvuohiXTOR
 heinäkurppaS 
ARKleveäpyrstökihuX 
ARKtunturikihuX 
ARKriskiläX 
ARKpikkuruokkiX 
ARKpikkutiiraX 
 räyskäS 
ARKmustatiiraX 
ARKvalkosiipitiiraX 
 pikkulokkiXT 
 naurulokkiST 
ARKpikkukajavaX 
 selkälokkiXT 
ARKaroharmaalokkiX 
ARKisolokkiX 
 uuttukyyhkyXT 
 sepelkyyhkyST 
 turkinkyyhkyS 
ARKturturikyyhkyX 
ARKtunturipöllöX 
 suopöllöXT 
 kuningaskalastajaXOR
ARKmehiläissyöjäX 
ARKsininärhiX 
 harjalintuSXT
ARKlyhytvarvaskiuruX 
 kiuruXT 
 tunturikiuruX* 
ARKisokirvinenX 
ARKnummikirvinenX 
 metsäkirvinenXT 
 niittykirvinenXT 
ARKluotokirvinenX 
ARKsitruunavästäräkkiX 
 virtavästäräkkiSXT
 rautiainenST 
ARKsinipyrstöX 
 mustaleppälintuS 
ARKsepeltaskuX 
ARKmustapäätaskuX 
 sepelrastasS 
 laulurastasST 
 kulorastasXT 
ARKviirusirkkalintuX 
ARKruokosirkkalintuX 
ARKpikkukultarintaX 
 rytikerttunenS 
 rastaskerttunenX 
ARKkirjokerttuX 
 hernekerttuXT 
ARKlapinuunilintuX 
ARKhippiäisuunilintuX 
 taigauunilintuS 
 tiltalttiXT 
ARKsepelsieppoX 
ARKviiksitimaliX 
ARKviitatiainenX 
 lapintiainenX* 
 pähkinänakkeliS* 
ARKpussitiainenX 
 kuhankeittäjäS 
ARKmustaotsalepinkäinenX 
 mustavarisXT 
ARKpunakottarainenX 
ARKkeltahemppoX 
 hemppoST 
 vuorihemppoS* 
 kirjosiipikäpylintuST* 
 nokkavarpunenS 
 lapinsirkkuXT 
 peltosirkkuS 
 pohjansirkkuXT 
ARKpikkusirkkuX 
 pajusirkkuXT