Viitatiainen Jyväskylän Korpilahdella syksyllä 2010

Lisää kuvia Taipaleenharjun viitatiaisesta. Ks. lintujen löytämistä ja määritystä koskeva teksti ensimmäisestä kuvakoosteesta.

     

Eino Hiekkanen