Vuoden 2015 toiminnan suunnittelua

Tammikuisen sunnuntaipäivän ratoksi KSLY:n hallitus ja retkikummit kokoontuivat suunnittelemaan alkaneen vuoden toimintaa. Ensin retkikummit täyttivät kalenterin retkillä, mitkä jatkuvatkin vanhoilla tutuilla teemoilla ja tornipäivystyksillä. Alkukesän teemaretki päätettiin retkeillä mustakurkku-uikkuja etsien. Kaukoretken suhteen unelmoitiin suosikkikohteesta Jäämeren äärellä, Varangin niemimaasta parhaaseen pesimäaikaan. Bussin täyttämiseksi ja kulujen minimoimiseksi pyritään järjestämään retki yhteistyössä muutaman naapuriyhdistyksen kanssa. Hyvin käynnistynyt lasten lintukerhotoiminta pantiin ilolla merkille ja toivottiin suosion kasvavan, joten kerhon mainostusta lisätään.

Retkikummien juotua kahvinsa hallitus pääsi suunnittelemaan vuoden muuta toimintaa ja jakamaan erinäisiä vastuutehtäviä. Hallitus pysyi kokonaisuudessaan samana kuin edellisenä vuonna, eikä muissakaan vastuutehtävissä juuri muutoksia tapahtunut. Vuoden toiminta alkaa tammi-helmikuussa lintuilloilla. Ralleja rallataan lähinnä perinteisiin aikoihin: kuntaralli 12.-13.6., syysralli 19.9. ja talviralli 12.12. Kesätapaaminen järjestetään heinä-elokuun vaihteessa. Hiipuvien osallistujamäärien vuoksi syyskokous, määrityskisa ja pikkujoulut päätettiin yhdistää ja järjestää toistaiseksi määräämättömällä mukavalla saunalla Jyvässeudulla 28.11. Vuoden tapahtumakalenteri on täydentynyt nettisivuille:
http://ksly.net/tapahtumakalenteri-2015/

Kuukauden havainnon valitsemista päätettiin jatkaa vielä tänäkin vuonna. Uuden löytäjäkisan myötä toivotaan tänä vuonna toimialueella tehtävän entistä enemmän ja parempia havaintoja.

Muissa asioissa kokouksessa käsiteltiin mm. suojeluasioita. Päätettiin rahoittaa yhtä suojeluhanketta, minkä puitteissa tarjotaan pönttöjä jyväskyläläisille kottaraisille, jotka aivan erityisesti joutuvat kärsimään kolopulasta kotikaupunkinsa metsänhoitotoimien myötä.

Muita asioita:

  • BirdLifen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon järjestämään laskijatapaamiseen lähetetään KSLY:ä edustamaan autokunta.
  • BirdLife Suomen vuoden laji on räystäspääsky. Paikallisvastaavan etsintä on käynnissä. Saa ilmoittautua!
  • Keski-Suomen Linnut –lehden MAALI-numero on taitossa.
  • Vanhojen Keski-Suomen Linnut –lehtien skannausta tekemään palkataan yksi henkilö yhden kuukauden ajaksi.
  • Jäsenmäärän todettiin olevan kaikkien aikojen huippulukemassa: 645!