Vuoden lintu 2014 - Laulujoutsen

Kymmenen vuotta on vierähtänyt ja vuoden linnuksi on valittu taas laulujoutsen. Projektivuoden jälkeen on tarkoitus laatia lajille uusi alueellinen ja valtakunnallinen kannanarvio. Laulujoutsenen pesimäkannan runsastuminen on tuskin keneltäkään jäänyt huomaamatta. Ennen edellistä projektivuotta 2004 kannan kasvu oli pitkään noin 10 % vuodessa. Mielenkiintoista on nähdä, onko tuo sama kasvuvauhti edelleen jatkunut. Kymmenen vuotta sitten laulujoutsen oli jo asuttanut lähes kaikki parhaat rehevät pikkujärvet ja muunlaisten vesistöjen asuttaminen oli käynnissä.

Tällä hetkellä jo merkittävä osa Keski-Suomen pesimäkannasta löytyy suurilta järviltä. Kannan nykyisen suuruuden ja esiintymiskuvan vuoksi tarkkojen kartoitusten tai laskentojen suorittaminen ei ole enää mahdollista tai mielekästä. Arvio KSLY:n pesimäkannasta tulee perustumaan useista lähteistä yhdisteltyyn aineistoon. Jos sinulla on pitempiaikaisia seuranta-aineistoja jonkun alueen joutsenpareista, niitä otetaan mielellään vastaan arvion tueksi. Kannanarvion tueksi on tarpeellista saada myös mahdollisimman paljon tuoreita pesimähavaintoja. Lintuharrastajat kutsutaankin mukaan talkoisiin ilmoittamaan kaikki havaitsemansa varmat pesinnät Tiiraan. Koska varsin suuri osa joutsenkannasta on pesimättömiä lintuja, havaintojen kirjaamisessa tulee olla huolellinen, jotta ne saadaan tulkittua oikein.

Pesimähavaintona tulee ilmoittaa linnut, jotka havaintaan rakentamassa pesää tai valmiin pesän läheisyydessä, hautomassa tai pienten, lentokyvyttömien poikasten kanssa. Pesän tarkka sijainti on hyvä laittaa Tiiraan esimerkiksi linnun paikkana. Pesimähavaintoihin kannattaa ruksia, kohta pesintään viittaava havainto. Jos havaintaan poikue, jonka pesäpaikka ei ole ilmeinen (esimerkiksi suuremmalla järvellä), voi lisätietoihin kirjata arvelunsa, missä pesä on sijainnut. Lisätietoihin on aina hyvä kirjata tarkennus pesinnän tilasta kuten hautomassa. Jos ilmoittaa pesimäkauden aikana havaintoja pesimättömistä kihlapareista, olisi hyvä kirjata lisätietoihin vaikkapa ei pesää tai pesimättömiä, jotta aineiston käsittely helpottuu. Pesimäkausi on täydessä vauhdissa ja monet joutsenparit jo hautovat. Ei muuta kuin silmät auki ja pesimähavainnot Tiiraan. Laulujoutsenvastaava Tuomo Pihlaja