KSLY:n hallitus kokoontui 12.3. Hankasalmella. Kevätkokousta varten hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

Pääosa käsiteltävistä asioista koski linnustonsuojelua. Lisäksi ensi kesän Kuntarallin ajankohdaksi päätettiin 10.-11.6.