Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen alueella on havaittu yhteensä 311 lintulajia (rariteettikomiteoiden hyväksymät havainnot). Keski-Suomen pinnojen keruu on ollut keskisuomalaisten lintuharrastajien retkeilyn piriste 1990-luvulta asti.

Varttitonnarit

Alla olevassa listassa ovat vähintään 250 lajia hyväksytysti havainneet harrastajat eli ns. ”varttitonnarit”.

Tilanne 2. 12. 2018 (suluissa muutokset vuonna 2018; uusimmat muutokset on vahvennettu):

 1. Keijo Vesanen  296 (1: punapäälepinkäinen)   

 2. Pekka Kyllönen  291 (1: punapäälepinkäinen)
 3. Ari Sylgrén   290 (1: punapäälepinkäinen + siperian-/amerikankurmitsa v. 2017) 

 4. Harri Högmander 287 (2: punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)   
 5. Heikki Hiekkanen 286 (1: punapäälepinkäinen) 
   Tero Toivanen  286 (2: punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka) 

 7. Markku Huikko  284 (1: punapäälepinkäinen)   
 8. Eino Hiekkanen  283 (1: punapäälepinkäinen) 
   Ilkka Vatanen  283 (2: sepeltasku, punapäälepinkäinen) 
   Kimmo Olkio   283 (3: sepeltasku, punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)
11. Tero Linjama   282 (1: sepeltasku) 
   Martti Mikkola  282 (2: punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)
   Hannu Tammelin  282 (2: punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)  
14. Tomi Hakkari   281 (2: punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)
   Lauri Hiekkanen 281 (2: punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)
16. Kalle Hiekkanen 280 

17. Pia Högmander  277 (2: sepeltasku, punapäälepinkäinen)
   Auvo Hamarus   277 (2: sepeltasku*, punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)
   Matti Häkkilä  277 (3: punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka, pikkukajava)
20. Jukka Virtanen  276 
 
21. Rauno Pitkäniemi 273 (3: sepeltasku, punapäälepinkäinen, pikkukajava) 
22. Seppo Mertanen  270 (4: sitruunavästäräkki, sepeltasku, punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)

23. Martti Tuukkanen 269 (3: sepeltasku, punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka) 
24. Teemu Fors    268 (3: sepeltasku, punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)  
25. Pekka Sundell  265 (3: sepeltasku, punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)

26. Asko Mäkinen   264 (1: punapäälepinkäinen) 
27. Jirka Lahtinen  262 (1: sepeltasku) 
 
28. Panu Hämäläinen 258 (6: pikkusirkku, haarahaukka, sepeltasku, punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka,
               pikkukajava)
29. Juha Rahkonen  257

30. Sami Ylistö   253 (2: sepeltasku, punapäälepinkäinen)
31. Jarmo Jokinen  252 (6: pikkusirkku, tundraurpiainen, ristisorsa, sepeltasku,
               punapäälepinkäinen, pikkukajava)
32. Harri Sopo    250 (3: sepeltasku, punapäälepinkäinen, kyhmyhaahka)

*Aiemmin oli mustapäätasku/sepeltasku, joten pinnojen määrä ei muutu

Luvuissa ovat mukana hyväksymättömistä ARK- ja RK-havainnoista uusimmat, joita ei ole ehditty vielä käsitellä. Käsittelemättömät, listalla olevat havainnot:

ristisorsa
sitruunavästäräkki
haarahaukka
sepeltasku
punapäälepinkäinen
kyhmyhaahka
pikkukajava.

Vuonna 2018 listan tilannetta ovat muuttaneet seuraavat 9 havaintoa:

pikkusirkku MUU
tundraurpiainen MUU
ristisorsa JKL
sitruunavästäräkki ÄÄN
haarahaukka JKL
sepeltasku JKL
punapäälepinkäinen MUU
kyhmyhaahka JKL
pikkukajava JÄM.

Vuonna 2017 listan tilannetta muuttivat seuraavat 14 havaintoa:

ristisorsa LAU
arosuohaukka ÄÄN
räyskä JKL
punakuiri LAU
karikukko PIH
merikihu JKL
pikkukiljukotka JKL
mustaotsalepinkäinen LAU
kiljuhanhi JOU
punakaulahanhi JOU
turturikyyhky ÄÄN
keltahemppo SAA
pikkusirkku MUU
siperian-/amerikankurmitsa JKL.

Vuonna 2016 listan tilannetta muuttivat seuraavat 11 havaintoa:

luotokirvinen JÄM
amerikantavi JÄM
niittysuohaukka JÄM
lyhytvarvaskiuru VII
mustatiira JÄM ja LAU
jänkäsirriäinen LAU
karikukko LAU
tundrakurmitsa JKL
merikihu JKL
kuningaskalastaja JÄM.

Vuonna 2015 listan tilannetta muuttivat seuraavat 13 havaintoa:

arosuohaukka ÄÄN
pussitiainen JKL
isohaarahaukka JÄM
ruostesorsa JÄM
lapintiira JÄM
pikkukilju-/kilju-/arokotka JÄM
merikihu JKL
mustaotsalepinkäinen JKL
kirjosiipikäpylintu JKL
isosirri JKL
aroharmaalokki JKL
isokirvinen JOU ja LAU.

Vuonna 2014 listan tilannetta muuttivat seuraavat 20(!) havaintoa:

arotasku LAU
lampiviklo LAU
lapintiira JKL, VII ja LAU
merikihu JKL ja JÄM
keräkurmitsa JÄM
mustatiira VII
viirusirkkalintu LUH ja JÄM
punajalkahaukka SAA
pulmussirri LAU
muuttohaukka JÄM
riekko PIH
sinipyrstö SAA
lyhytnokkahanhi JÄM
leveäpyrstökihu SAA
kirjosiipikäpylintu MUU 2 havaintoa.

Vuonna 2013 listan tilannetta muuttivat seuraavat 17 havaintoa:

arosuohaukka JÄM
amerikantavi JKL
niittysuohaukka JOU
haarahaukka JOU
rantakurvi JKL
merikihu KUH
mustaotsalepinkäinen VII
pikkusirkku PIH
punajalkahaukka VII
kirjokerttu JKL
isokirvinen SAA
iso-/mongolian-/nummikirvinen JOU
turturikyyhky JKL
pohjansirkku JKL
punakuiri JÄM
pronssi-iibis VII
isolokki JKL.

Vuonna 2012 listan tilannetta muuttivat seuraavat yhdeksän havaintoa:

jalohaikara JÄM
haahka JKL
lyhytvarvaskiuru JÄM
lampiviklo LAU
kirjokerttu LAU
sinipyrstö SAA
isokihu KUH
nunnatasku ÄÄN
harjalintu JKL.

Vuonna 2011 listan tilannetta muuttivat seuraavat kymmenen havaintoa:

valkoselkätikka LAU
jalohaikara LAU
mandariinisorsa JOU
lapintiira JÄM 2
leveäpyrstökihu KUH
pikkusirkku ÄÄN
isosirri HAN
arosuohaukka JÄM
turturikyyhky JKL.

Vuoden lopussa mustapäätaskun läntiset ja itäiset alalajit jaettiin eri lajeiksi, jotka molemmat on havaittu Keski-Suomessa. Nämä pinnamuutokset on huomioitu listalla pinnamäärissä: viisi listalaista oli nähnyt molemmat lajit ja sai lisäpinnan, kolme listalaista läntisen mustapäätaskun Saxicola rubicola, 11 taas itäisen sepeltaskun S. maurus ja kaksi lajilleen määrittämättömän mustapäätaskun/sepeltaskun S. rubicola/maurus.

Vuonna 2010 listan tilannetta muuttivat seuraavat 11 havaintoa:

haahka JKL
ristisorsa JÄM
amerikantaivaanvuohi LAU
amerikantukkasotka LAU
palsasirri PIH ja LAU
punajalkahaukka JÄM
viitatiainen JKL
leveäpyrstökihu JOU
pikkuruokki JKL
peltopyy PIH.

Vuonna 2009 listan tilannetta muuttivat seuraavat kymmenen havaintoa:

riekko ÄÄN
isolokki JKL
arosuohaukka SAA
sitruunavästäräkki JÄM
niittysuohaukka VII
punapäänarsku LAU
merikihu KUH
taigauunilintu JKL
turturikyyhky ÄÄN
merisirri ÄÄN.

Vuonna 2008 listan tilannetta muuttivat seuraavat kolme havaintoa:

lapintiira JKL
ruokosirkkalintu KOR
mustahaikara SAA.

Vuonna 2007 listan tilannetta muuttivat seuraavat 16 havaintoa:

valkopäätiainen UUR
isokäpylintu SAA
sepelrastas JÄM
mandariinisorsa JMSK
mustapyrstökuiri LAU
sitruunavästäräkki LAU
lampiviklo LAU
mustaleppälintu ÄÄN
punajalkahaukka VII
isosirri LAU
arosuohaukka SAA
tundrakurmitsa LAU
palsasirri JÄM
hippiäisuunilintu JÄM
leveäpyrstökihu ÄÄN
pikkuruokki KUH.

Vuoden 2007 alussa osa entistä Längelmäen kuntaa liittyi osaksi Jämsää. Samalla KSLY:n lajilistalle tuli uutena lajina arotasku, josta viisi varttitonnaria sai "nojatuolipinnan".

Vuonna 2006 listan tilannetta muuttivat seuraavat 16 havaintoa:

mustapäätasku JÄM
virtavästäräkki JMSK ja LEI
mustaleppälintu MUU
merihanhi SAA
töyhtökiuru JÄM
mustapyrstökuiri LAU
tunturikihu JKL ja KUH
arosuohaukka JMLK
valkosiipitiira VII
mustaotsalepinkäinen JKL
rastaskerttunen JÄM
muuttohaukka JKL 2
meri-/leveäpyrstökihu JKL.

Vuonna 2005 listan tilannetta muuttivat seuraavat 15 havaintoa:

punakaulahanhi ÄÄN
muuttohaukka JÄM
amerikantavi KOR
maakotka JKL
kuningaskalastaja JKL
uuttukyyhky LAU
ristisorsa KOR
arosuohaukka SUM
niittysuohaukka JÄM
sinipyrstö JMSK
punajalkahaukka VII ja SUM/KON
taigauunilintu JÄM
harjalintu PET
kuukkeli JMSK.

Vuonna 2004 listan tilannetta muuttivat seuraavat kolme havaintoa:

isolokki JKL 
tunturikihu LUH
tundra-/rämekurppelo KUH.

Lisäksi RK:n päätös hylätä kaikki Suomen idänkäkihavainnot (ml. JOU) poisti lajin lähes kaikilta listalaisilta.

Vuonna 2003 listan tilannetta muuttivat seuraavat 18 havaintoa:

maakotka KUH 
valkoselkätikka TOI
mustaleppälintu SUO ja JMSK
muuttohaukka JÄM, VII ja JKL
kuparisorsa JKL
räyskä JKL
kehrääjä KOR
suopöllö ÄÄN
haarahaukka JOU
taigauunilintu JKL ja LAU
tundrakurmitsa JÄM
sepelhanhi JKL
hippiäisuunilintu JKL
tunturihaukka KUH.

Vuonna 2002 listan tilannetta muuttivat seuraavat 15 havaintoa:

lyhytnokkahanhi JMLK
avosetti SAA
mandariinisorsa SAA
lapintiira LAU
haarahaukka JOU
pikkukultarinta KON
mustaleppälintu JMSK
mustaotsalepinkäinen SAA
kuningaskalastaja JÄM ja ÄÄN
muuttohaukka KUH
tunturikihu KUH
töyhtökiuru SUO
pikkuruokki KOR
pikkukajava MUU.
Suolahden Paatelassa talven 2002-03 viettänyt töyhtökiuru on bongatuimpia lintuja Keski-Suomessa. Rauno Siltasalmi

Suolahden Paatelassa talven 2002-03 viettänyt töyhtökiuru on bongatuimpia lintuja Keski-Suomessa. Rauno Siltasalmi