Heinäjoen tornit sijaitsevat kirkonkylän taajaman pohjoisosassa vanhan Heinäjoen uoman varrella pitkiospuilla varustetun luontopolun varrella. Torneilta on näkymä Heinäjoen ruohottuneelle uomalle.

Lajisto: Vesilinnut.

Ajo-ohje: Pihtiputaan taajamassa ajetaan pääraittia eli Asematietä länteen. Tie kääntyy asemarakennuksen seutuvilta oikealle, tätä osuutta ajetaan 0,5 km ja käännytään ennen rautatietä oikealle Pohjanpolulle. Pohjanpolkua ajetaan n. 250 metriä ja käännytään vasemmalle Liitontielle. Liitontietä ajetaan suoraan 180 metriä ja sitten edelleen kapeaa tietä suoraan 100 m kunnes tulee silta vastaan. Sillan yli ei mennä, vaan jätetään auto vasemalle levikkeelle. Sillan jälkeen tulee puinen massiivinen portti ”Heinäjoen luonto” ja siitä alkaa pitkokset. Pitkoksia patikoidaan niin kauan ( eli noin 500 metriä) kunnes tulee vasemalla näkyviin torni. Seuraava pienempi torni (varo päätä) löytyy, kun jatketaan samoja pitkoksia edelleen noin 350 metriä pitkoksien vasemmalta puolelta.

Karttalinkki Heinäjoen läntinen torni

Karttalinkki Heinäjoen itäinen torni