Pihtipudas on pinta-alaltaan 1247 km2, josta vettä on 171 km2. Asukkaita kunnassa on 4300. Keski-Suomen pohjoisimman kunnan linnustollisia vetonauloja ovat erityisesti Kortteisen peltoaukea keväällä ja kesällä sekä maakunnan laajat suot. Pihtipudas on Keski-Suomen ainoa kunta, missä pikkukuovi pesii.
Pihtipudas

Pihtipudas

Kunnan lintupaikat

Haapavuori 
Näkötorni, muutonseurantapaikka.

Heinäjoki 
Heinäjoen vanha uoma, kaksi lintutornia.

Iso Kivimäki 
Näkötorni, muutonseurantapaikka.

Kelkkämä 

Rehevä lampi, lintutorni.

Kortteinen 
Laaja peltoaukea, lintutorni.

Putaanlahti 

Rehevä lahti, lintutorni.