Satosuon keväistä peltolakeutta. ©Pia Högmander

Noin neljän neliökilometrin laajuinen Satosuo on Saarijärven parhaita lintupaikkoja. Nimestään huolimatta Satosuo on lähes kokonaan peltoa pienine metsäsaarekkeineen ja ojanvarsipusikoineen. Peltoa halkoo keväisin tulviva Satosuon kanava. Alueella on lukuisia maatiloja, joissa myös kasvatetaan karjaa. Lintujen tarkkailun kannalta ydinalue sijoittuu Puromäentien ja Satosuontien väliin.

Lajisto: Peltolinnusto, yölaulajat ja vesilinnut. Satosuolla on havaittu yli sata lintulajia. Kevätmuuton aikaan pelloilla on melkoinen vilske. Ensimmäisenä kevään merkkeinä ilmestyvät kymmenpäiset naakkaparvet, sitten pulmuset vielä mittavampina parvina. Satosuolla nähdään luonnollisesti muutolla levähtävä peruslajisto, mutta onpa pellolla nähty myös neljän kattohaikaran parvi. Lisäksi harvalukuisista lajeista mainittavia ovat valkoposkihanhi, tundrahanhi, arosuohaukka, sepelrastas, tunturikiuru ja jänkäsirriäinen. Satosuo on myös yölaulajien suosiossa. Alueella on kuultu ruisrääkkä, viita- ja luhtakerttunen sekä pensas-, viita- ja viirusirkkalintu. Tuulihaukka ja sarvipöllö pesivät metsäsaarekkeissa lähes vuosittain, suopöllökin ojanpientareilla ajoittain.

Ajo-ohje: Saarijärvi-Uurainen-tieltä käännytään Tarvaalasta Tarvaalan koulun kohdalta länteen Satosuontielle. Tie vie Satosuon itäreunalle (n. 2.2 km Tarvaalasta). Tien varressa on hyviä katselupaikkoja. Hyviä katselupaikkoja on myös peltoa kiertävien Puromäen- ja Sahakoskentienvarsilla.

Karttalinkki Satosuon sijainti.