Kallinjärvestä lähtevä virta haarautuu noin kilometrin päässä muodostaen Virtasaaren. Saari on aivan Uuraistentien varrella. Linnustollisesti merkittävin alue on saaren itäosa, jonka matalat heinikkoiset ja lietteiset rannat houkuttelevat vesilintuja ja kahlaajia. Viereisen maatalousoppilaitoksen pellot ja saaren lammashaka lisäävät lajirunsautta.

Lajisto: Vesilintuja ja kahlaajia. Virtasaaressa pesii lokkiyhdyskunta, jossa naurulokki on valtalajina. Viime vuosina myös pikkulokit ovat asettuneet yhdyskuntaan. Harvinaisempia saaren edustalla tavattuja lajeja ovat pilkkasiipi ja meriharakka.

Ajo-ohje: Tarvaalankylän pohjoislaidalta käännytään Summassaarentielle jota ajetaan parisataa metriä, jolloin oikealla puolella on pelto. Pellolle menevää uraa kulkemalla pääsee helpoiten niemekkeeseen, josta alueen hallitsee hyvin