Kannonkosken pinta-ala on 550 km2, josta vettä on 102 km2. Asukkaita kunnassa on 1500. Kannonkosken linnustollisia huippukohteita ovat rehevä Hilmonlahti ja Käräjämäen Raakkipuron-Pohjoiskallion aarnimetsä. Kivijärvellä viihtyvät selkävesien pesimälinnut, ja pitkä järvi toimii myös muutonohjaajana varsinkin syksyisin.
Kannonkoski

Kannonkoski

Kunnan lintupaikat

Hilmonlahti 
Rehevä lahti.

Lakomäki 
Sembramännikkö.

Pohjoiskallio ja Raakkipuro 
Vanhaa metsää.