Pöllöreviiritilanne 3.4.2019

Tomi Hakkari

Pöllökevät on yhteenvetojen osalta finaalissaan. Maaliskuisia kuunteluja sotkivat moneen otteeseen tuuliset jaksot, mutta huuteluinnosta ja reviirien painottumisesta saatiin kuitenkin kohtalainen käsitys. Maaliskuun loppupuoli ei useista vastaavanlaisista keväistä poiketen tuonut suurta mullistusta reviirimääriin, vaan tasaisen nihkeällä tahdilla jatkettiin huhtikuun alkupäiviin asti. 3.4. mennessä on kirjattu 243 reviiriksi tulkittua havaintoa eli lisäystä maaliskuun puolivälin jälkeen tuli runsaan 60 reviirin verran.

Lajitarkastelussa viirupöllö kiri lopulta helmipöllön rinnalle, mutta kummankin reviirimäärät jäävät selvästi keskivertovuodesta, tosin myöskin ylittävät esimerkiksi vuoden 2013 summat, tuolloinhan myyräkato oli selvästi kattavampi. Vaarantuneeksi luokitellun varpuspöllön reviirimäärät pärjäävät hyvin viime vuosien kokemusten kanssa, huuhkaja ja lehtopöllö ovat ehkä jopa lieviä positiivisia yllätyksiä. Lapinpöllön havaintopaikkojakin kertyi lopulta mukavat yhdeksän, niistä viisi on ääntelypaikkoja ja loput maaliskuulta kertyneitä näköhavaintoja enimmäkseen hyviksi ennakoiduilta myyräalueilta. Yksi syy siihen, että lapinpöllökevät ei näytä vielä paremmalta, on perinteisen keskeisen esiintymisalueen Leivonmäen totaalinen hiljaisuus, mikä on aika huomattavakin yllätys. Sarvipöllöt näyttävät olevan ainakin vielä melko täysin kateissa, mutta olisi yllättävää, jos alkukesän mittaan esimerkiksi Jämsästä, Laukaasta ja Hankasalmelta ei poikueita kohtalaisesti löytyisi.

Havaintopaikkojen alueellisessa jakautumisessa ei tapahtunut maaliskuun loppupuolella mainittavia muutoksia. Aineisto on itäpainotteinen, joskin lännempänäkin on jonkin verran helmipöllöjä kuultu. Pihtiputaan länsiosa vaikuttaa olevan pohjoisen suunnalla positiivinen poikkeus. Jämsästä on useampi lapinpöllön havaintopaikka, mikä viittaa ainakin paikoittaisiin hyviin myyräkantoihin, mutta muiden pöllöjen huuteluinnossa tämä ei näkynyt. Joutsan suunnan hiljaisuus on edelleen mysteeri, mutta yksi lapinpöllö vanhalta reviiripaikalta kunnassa lopulta sentään havaittiin. Toimialueemme itäraja Päijänteen itäpuolella laajemminkin poikkeaa eniten siitä ennakkoon odotetusta, sillä tuolla alueella olisi myyräsyklin perusteella pitänyt olla nousuvuosi.

Reviirimäärät kunnittain 3.4:

Määrä  / reviiri laji              
kunta helmipöllö huuhkaja lapinpöllö lehtopöllö sarvipöllö varpuspöllö viirupöllö Kaikki yhteensä
HAN 13 1 1 1 1 2 6 25
JKL 3 3   9   9 9 33
JOU 2   1       4 7
JÄM 3 1 3 1   1 1 10
KON 13 5 2     2 7 29
KUH 2 1       1 1 5
LAU 4 6   7   2 8 27
LUH 1         2   3
MUU 1   1 1   2 5 10
PET 2 1       3   6
PIH 11 5 1     4 9 30
SAA   1   2     3 6
TOI 2 2       1 2 7
VII 3           1 4
ÄÄN 14 3   1   5 18 41
Kaikki yhteensä 74 29 9 22 1 34 74 243

Vuosien välisessä vertailussa nähdään reviirimäärät lajeittain nyt ja vertailuvuosilta vastaavalta ajankohdalta. Vuoden 2009 reviirimäärät ovat poikkeukselliselta huippuvuodelta, nykyisen myyräsyklin vaihe vastaa paremmin vuotta 2016.

laji/vuosi 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2009 2008 2006
helmipöllö 74 116 231 77 170 23 768 308 398
viirupöllö 74 93 182 113 134 13 465 173 190
varpuspöllö 34 35 37 32 58 16 49 53 30
huuhkaja 29 27 36 23 29 15 67 36 48
lehtopöllö 22 10 26 21 15 5 57 30 35
lapinpöllö 9 12 27 8 9 2 15 5 4
sarvipöllö 1 2 8 11 19 2 145 18 23
hiiripöllö 0 12 9 2 0 4 1 5 11

Reviirien sijainti kartalla. Huuhkaja- ja lapinpöllöhavainnot on suojelusyistä salattu: