Hämeenlahden maisemaa hallitsee järviruoko. @Tuomo Pihlaja

Tornista näkymä aukeaa etelään. @Tuomo Pihlaja

Hämeenlahdella on Jyväskylän laajin ruoikkoalue. Rauhoitetun lahden reunoilla on laaja pensaikkoalue ja lintutorni. Tornille vievät pitkospuut kulkevat rehevän lehdon läpi. Hämeenlahden sijainti Päijänteen pohjoispäässä lintujen muuttoreitin varrella, tekee siitä mainion paikan katsella levähtäviä lintuja. Torni soveltuu muutonseurantaan. Keväällä läheinen Salmiranta, jossa veden virtaus on voimakasta luo Hämeenlahden edustalle laajan sula-alueen, johon kevään ensimmäiset vesilinnut tulevat mielellään.

Lajisto: Vesilintuja. Kesällä alueella havaitaan yölaulajia, kuten kaulushaikara, luhtahuitti, kerttuset ja satakieli. Harvinaisuuksista lahdella on havaittu mm. viiksitimaleita ja arosuohaukka. Rantakoivikossa pesii pikkutikkoja.

Ajo-ohje: Torni sijaitsee Päijänteen Hämeenlahden koillisrannalla Kuokkalan kaupunginosan kaakkoispuolella. Tornille johtavan polun alkupää ja lahdesta kertova opastaulu sijaitsevat Salmirannantien kääntöpaikan laidalla aikuiskoulutuskeskuksen sisäänkäynnin edustalla. Auton voi jättää läheiselle aikuiskoulutuskeskuksen (JAIKO) pysäköintipaikalle. Tästä on tornille matkaa runsaat 400 m. Tornille johtava pitkospolku kulkee läpi heinikkoisen koivikon. Puhelinluettelon sivun 6 karttaruutu 01:37.

Tornipolku sukeltaa tuomitiheikköön. @Tuomo Pihlaja

Karttalinkki