Ylä-Kintauden, joka sijaitsee Petäjäveden puolella, kupeessa on keskikokoinen umpeenkasvanut suolampi, joka tarjoaa tyypillisistä lintujärvistä poikkeavan lajiston. Alueella pesii ainakin kapustarinta ja varmasti muitakin pohjoisia suolajeja. Vuonna 2009 alueella havaittiin kaksi suopöllöä todennäköisesti pesimäpuuhissa.

Lajisto: Sallistensuolla tavataan nimensä mukaisesti suolajistoa. Erämaatunnelmaa luovat lukuisat teeret, kulorastaat, palokärki sekä runsas pöllölajisto. Suolla pesii kapustarinnan kaverina runsas määrä kalalokkeja ja kuoveja. Paikalla ei ole vielä havaittu suopöllöä harvinaisempia lintuja.

Ajo-ohje: Valtatieltä 23 käännytään Kintaudelta pohjoiseen kohti Uuraista (viitta Uurainen). Tätä pääosin hiekkatietä ajetaan kääntymättä Ylä-Kintauden kylän ohi noin 700 m ja käännytään vasempaan (viitta Sakari 9). Sakarin suuntaan ajetaan noin 500 m jossa on viitta Lintutorni. Autolle on paikka pienen tien päässä, josta johtaa merkitty polku lintutornille. Torni on suon laidassa ja sieltä on hyvä näkymä koko suoalueelle.

Karttalinkki Sallistensuon sijainnista.